English version  


CNCSIS

Project Members

Dr.ing. Marius Minea (Conferentiar unversitar, director de proiect)
Coordoneaza detectia erorilor functionale: analiza statica pentru detectarea depasirilor de memorie; determinarea si folosirea invariantilor in verificarea programelor; generarea automata de teste pentru ameliorarea acoperirii

Dr.ing. Radu Marinescu (Conferentiar universitar, cercetator cu experienta)
este responsabil cu indeplinirea obiectivelor referitoare la evaluarea bazata pe metrici a calitatii proiectarii in sisteme orientate-pe-obiecte, fiind in particular responsabil cu crearea unei noi abordari pentru detectia si corectia continua a carentelor de proiectare.

Dr.ing. Cristina Marinescu (tanar cercetator; grad de implicare: 50% norma)
Este implicata in activitatile legate de corectia carentelor de proiectare, contribuind la definirea planurilor de corectie si la dezvoltarea instrumentului software CoDePro. In plus, d-na. Marinescu este implicata in testarea si evaluarea instrumentului CoDePro, si in mod special a componentei de corectie.

Dr.ing. Petru Florin Mihancea (tanar cercetator; grad de implicare: 50% norma)
Activitatea sa se concentreaza asupra dezvoltarii, implementarii si integrarii in mediul de dezvoltare Eclipse a noi mijloace de analiza care sa sprijine intretinerea ierarhiilor de clase

ing. Mihai Balint (doctorand, tanar cercetator; grad de implicare: 50% norma)
Responsabil cu dezvoltarea si implementarea de analize statice pentru identificarea defectelor si extragerea automata de interfete (specificatii) comportamentale din programe orientate pe obiecte scrise in C++.

Ultima actualizare: 11 Mai, 2010